AERODYNAMICA VLIEGTUIG PDF

Zowel tijdens het opstijgen, als tijdens de vlucht en het landen van een vliegtuig werken er een heleboel krachten op in. Deze krachten worden onder andere. Zie je een grote variƫteit aan taken zoals onderhoud van vliegtuigen en helikopters, planning, inspectie van luchtwaardigheid, luchthavenbeheer als jouw. Phone, Suggest a phone number Docent vliegtuig/helikoptertechniek, helikopter-aerodynamica en als theorie en praktijk. Work Position.

Author: Faell Vogis
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 18 September 2018
Pages: 92
PDF File Size: 20.86 Mb
ePub File Size: 8.2 Mb
ISBN: 235-7-53797-250-2
Downloads: 18877
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nagis

Gewicht en drag zijn dan de negatief werkende krachten. Dit is de drag gevormd door vliegtuigonderdelen die frontaal staan ten opzichte van de luchtstroom.

Categorie:Vliegtuigonderdeel – Wikipedia

Het gewicht is de kracht die veroorzaakt wordt door het vliegtuig en de lading. De gevormde drag Dit is de drag gevormd door vliegtuigonderdelen die frontaal zerodynamica ten opzichte van de luchtstroom. Lander Deleersnyder en Andreas Lemarcq Webarchitect: Deze krachten worden onder andere veroorzaakt door het vleugeloppervlak, de snelheid van het vliegtuig, de wind, het gewicht.

We schrijven deze formule als volgt: Aangezien we het toestel laten hellen, wordt het gewicht, dat altijd naar de aarde gericht is, opgedeeld in een componente van drag, positief werkend op de hoofddrag en een componente van lift, negatief werkend op de hoofdlift.

De snelheid van de lucht links van het roer is groter dan aan de rechtse kant.

Om een evenwicht te bekomen, moet de resultante van deze 6 krachten gelijk zijn aan de nulvector. Het omgekeerde gebeurt bij werodynamica rechtervleugel, zodat het vliegtuig naar rechts rolt of draait. Nu zal door het principe van Bernoulli aerodyamica linkervleugel naar boven gedrukt worden.

Deze basiskrachten zijn lift, gewicht, thrust of stuwkracht en drag of slepende kracht. In dit hoofdstuk bespreken wij deze krachten, die zowel gelden voor de CH Hercules als voor elk ander type vliegtuig. Dit is de ongewenste, maar onvermijdelijke drag die voortkomt uit de lift en daalt als de invalshoek vermindert.

  DITTMANN THERMOMETER DX 6635 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Deze krachten zijn de vier hoofdkrachten van het vliegtuig.

Aan een vliegtuig zijn er drie draagvlakken: Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Om het vliegtuig te laten stijgen, moeten we het staartoppervlak doen dalen en dus de kleppen van het staartoppervlak naar boven drukken. Anders gezegd, het draaien van het vliegtuig gebeurt door de liftcomponente op te delen in een vertikale en een vliegyuig componente, waardoor er ook een centrifugale kracht ontstaat. We hebben nu volgende 8 krachten: Voor deze zes krachten die vliegruig op ons toestel inwerken tijdens een klim gelden volgende formules: Hierdoor draait het vliegtuig naar rechts.

Vliegtuiy we al deze situaties bekijken, kunnen we zeggen dat er vier hoofdkrachten, lift, thrust, drag en gewicht zijn, die bij iedere beweging opgesplitst worden in verschillende componenten. Als we het toestel onder een hoek brengen, waardoor de neus van het toestel naar boven gericht is, dan zien we dat er twee bijkomende krachten ontstaan.

E Electronic flight bag Elevon Engine-indicating and crew-alerting system. Het vliegtuig zal dus dalen. Dit is de hoek tussen de richting van de horizon en de richting van de thrust en de drag, alsook de as waarrond het stampen gebeurt.

Als we door het zwaartepunt aerodynamicz het vliegtuig een lijn trekken, van de voorzijde tot de achterzijde van het vliegtuig, dan is rollen de beweging rond deze as.

Een bijkomende opwaartse kracht wordt ontwikkeld als het onderste draagvlak de lucht doet afwijken naar onderen. De hoek qgebruikt in de twee laatste formules, is de klimhoek. Als we het vliegtuig naar rechts laten draaien, dan moet de staart naar links bewegen ten opzichte van de as.

  20NM60 DATASHEET PDF

Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina’s Vligtuig koppeling Paginagegevens Wikidata-item. In de praktijk zullen we alleen rekening houden met de invalshoek om de drag te berekenen. Door de wederzijdse werking van luchtstromen op elkaar bij het samentreffen ervan, krijgen we deze interferente drag.

Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata Wikipedia: Als we de krachten, lift, thrust en drag optellen en als deze resultante gelijk is aan het gewicht, dan is het toestel in evenwicht.

Docent vliegtuig/helikoptertechniek, helikopter-aerodynamica en als theorie en praktijk

Die is gelijk in grootte, maar tegengesteld van aerodynaamica aan de horizontale componente van lift. Dit is niet dezelfde hoek die we hadden bij de bespreking van de krachten bij een klim of daling van een vliegtuig. Hieruit volgt dat het draagvlak naar boven zal gedrukt worden, of met andere woorden we bekomen lift door de snelheid van de lucht te verhogen boven het draagvlak. We kunnen de hoek, die een vliegtuig maakt t.

Categorie:Vliegtuigonderdeel

Deze resultante werkt in tegengestelde zin, maar in dezelfde richting als het gewicht. Deze kracht grijpt net als vlisgtuig en lift aan in het zwaartepunt. Hier wordt de linkervleugel naar beneden gedrukt en de rechtervleugel naar boven. We krijgen weer de formules voor de vier hoofdkrachten zie bij 2.

Rld de resultante van lift en drag L de lift in N D de drag in N 2.